Ομάδα έργου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νίκος Παπαδάκης

Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, Αν. Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών & Μελετών (ΚΕΜΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Αν. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κώστας Λάβδας

Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και Αν. Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 1. Δημήτρης Κοτρόγιαννος, Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης
 2. Πέλλα Καλογιανννάκη, Καθηγήτρια του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθύντρια του ΠΕΚ Κρήτης
 3. Βαγγέλης Τζουβελέκας, Καθηγητής και πρ. Πρόεδρος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης και Υπεύθυνος της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης του Πανεπιστημίου Κρήτης,
 4. Βασίλης Δαφέρμος, Καθηγητής και Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης
 5. Κώστας Στεφανίδης, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και πρ. Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ
 6. Δημήτρης Ξενάκης, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης
 7. Δρ Πάνος Λιβεράκος, Δρ Πολιτικής Οικονομίας και Δημόσιας Πολιτικής του State University of New York, Editor-in-Chief του International Journal of Civil Service Reform and Practices και Senior Expert at the UNDP  Regional Hub for Civil Service
 8. Δρ Μαργαρίτα Αντόνα, Διευθύντρια του Κέντρου Καθολικής Πρόσβασης και Υποστηρικτικών Τεχνολογιών του ΙΠ/ ΙΤΕ
 9. Στέλιος Τζαγκαράκης, Πολιτικός Επιστήμονας, Υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ερευνητής του ΚΕΑΔΙΚ
 10. Μαρία Δρακάκη, Κοινωνιολόγος, Υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ερευνήτρια του ΚΕΠΕΤ
 11. Μαρίνος Χουρδάκης, Πολιτικός Επιστήμονας, Υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ερευνητής του ΚΕΠΕΤ
 12. Αποστόλης Καμέκης, Πολιτικός Επιστήμονας, Υπ. Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ερευνητής του ΚΕΑΔΙΚ
 13. Ιωσήφ Κληρονόμος, Μέλος του τεχνικού προσωπικού του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ
 14. Γιώργος Μαργέτης, Μέλος του τεχνικού προσωπικού του  Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ
 15. Ελευθερία Αλεφαντινού, Προϊσταμένη της Γραμματείας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, Υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης-  Διαχειρίστρια του Έργου

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η υλοποίηση του Έργου παρακολουθείται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ), η οποία έχει συσταθεί με βάση τις σχετικές αποφάσεις του Περιφερειάρχη και της Επιτροπής Ερευνών του Π.Κ. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της ΚΕΠ (οι οποίες ορίζονται στο Α. 8 της Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Κρήτης και Πανεπιστημίου Κρήτης) περιλαμβάνεται και η πιστοποίηση ως προς την ποιότητα και ποσότητα και παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου.

Η σύνθεση της ΚΕΠ έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος

 

Σπύρος Αναστασιάδης, Καθηγητής Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ (ΙΗΔΛ/ ΙΤΕ) Αν. Μέλος Βαλάντης Γαγάνης, Αν. Καθηγητής  και Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης, Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Τακτικό Μέλος Δρ. Κατερίνα Βλασάκη, Στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο) Αν. Μέλος Καλλιόπη Μαρκάκη, Στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης (Ρέθυμνο)
Τακτικό Μέλος Ηλίας Κουρκούτας, Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης Αν. Μέλος Βασίλης Οικονομίδης, Αν. Καθηγητής του ΠΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης