Αποτελέσματα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

  • Θεωρητική Θεμελίωση (D.1.1)
  • Διεθνείς Καλές Πρακτικές (D.1.2)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

  • Δευτερογενής Ποσοτική Έρευνα (D.2.4 και D.3.2)
  • Πρωτογενής Ποσοτική Έρευνα I (D.3.2b)
  • Πρωτογενής Ποσοτική Έρευνα II (D.3.2c)
  • Πρωτογενής Ποιοτική Έρευνα (D.3.1)

SWOT ANALYSIS ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

  • Σύνοψη ερευνητικών ευρημάτων Έργου (D.3.3)
  • ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Πρόγραμμα)
  • Το Έργο και τα αποτελέσματά του, με μια ματιά (αρχείο)
  • Photo Gallery Συνεδρίου

ΒΙΒΛΙΟ

Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο